VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

STT Tên Văn bản, biểu mẫu Trình độ File Tải về
1 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
2 DANH MỤC NGÀNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÙ HỢP VỚI CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022 TẠI TRƯỜNG ĐHHHVN Thạc sỹ PDF icon DANH MUC BSKT DOT 1 NAM 2022 - ok.pdf
3 Giới thiệu về Viện Đào tạo sau đại học và Kế hoạch học tập Khóa 2021 đợt 1 PDF icon Gioi thieu Vien Dao tao sau dai hoc&KH học tập K2021-1.pdf
4 Quy định về việc Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tiểu luận tổng quan, chuyên đề tiến sĩ theo hình thức trực tuyến PDF icon 1555-QĐ-ĐHHHVN_QĐ bảo vệ trực tuyến.PDF
5 Hướng dẫn về việc tổ chức thi kết thúc học phần sau đại học theo hình thức trực tuyến PDF icon Hướng dẫn thi kết thúc học phần SĐH trực tuyến - SĐH.pdf
6 Danh mục các môn học bổ sung kiến thức của các ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 tại trường ĐHHH Việt Nam Thạc sỹ PDF icon DANH MUC BSKT DOT 2 NAM 2021.pdf
7 Danh mục các môn học bổ sung kiến thức của các ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 tại trường ĐHHH Việt Nam Thạc sỹ PDF icon DANH MUC BSKT DOT 1 NAM 2021-up.pdf
8 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET ĐỂ HỌP VÀ DẠY HỌC ONLINE-SĐH Thạc sỹ PDF icon HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GOOGLE MEET ĐỂ HỌP VÀ DẠY HỌC ONLINE-SĐH.pdf
9 Danh mục các môn học bổ sung kiến thức của các ngành, chuyên ngành trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020 tại trường ĐHHH Việt Nam Thạc sỹ PDF icon DANH MUC BSKT DOT 2.2020.pdf
10 Hồ sơ dự tuyển trình độ thạc sĩ Thạc sỹ File Ho_so_tuyen_sinh_cao_hoc_DHHHVN.rar