Luận án / Luận văn

Tiêu đề Luận văn / Luận án(desc) Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung ứng than nhập khẩu đường biển cho các nhà máy nhiệt điện Việt Nam PHẠM VIỆT HÙNG PGS.TS. Phạm Văn Cương Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon 5_tom_tat_luan_an_ts_pham_viet_hung_2017.pdf, PDF icon thong_tin_lats_phamviethung_-_tieng_viet_-_da_ky.pdf, PDF icon thong_tin_lats_phamviethung_-_tieng_anh_-_da_ky.pdf
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu việt nam Tiến sĩ NCS. Đào Quang Dân PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh và PGS.TS. Lê Quốc Tiến Khoa học Hàng hải 2019 PDF icon Thông tin Luận án - Tiếng Việt.pdf, PDF icon Thông tin Luận Án - Tiếng Anh.pdf, PDF icon Tóm tắt Luận Án.pdf, PDF icon Nội dung Luận Án new (8-11-2019).pdf
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG THAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Phạm Việt Hùng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon 3 LUAN AN TS PHAM VIET HUNG 2017 TOAN VAN.pdf, PDF icon 1 Trang bia LUAN AN TS PHAM VIET HUNG.pdf, PDF icon 5 Tom tat LUAN AN TS PHAM VIET HUNG 2017.pdf, PDF icon Thong tin LATS PhamVietHung - Tieng Anh - da ky.pdf, PDF icon Thong tin LATS PhamVietHung - Tieng Viet - da ky.pdf
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo mô - men xoắn và phân tích dao động xoắn hệ trục Diesel lai chân vịt tàu thủy Tiến sĩ NCS. Hoàng Văn Sĩ PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu và TS. Lê Văn Vang KHAI THÁC BẢO TRÌ TÀU THỦY 2019 PDF icon Information on doctoral thesis- Ph.D Candiate HV Si.pdf, PDF icon TOM TAT LUAN AN TIEN SI - NCS. HV Sĩ.pdf, PDF icon Thông tin luận án tiến sĩ - NCS. HV Sĩ.pdf
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN BÁM TỐI ƯU MÔ-MEN CHO ĐỘNG CƠ XĂNG ĐỂ GIẢM LƯỢNG NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ Tiến sĩ NCS. Đào Quang Khanh PGS.TS. Lưu Kim Thành; PGS.TS. Trần Anh Dũng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2020 File LATS-DaoQuangKhanh.rar, PDF icon Tom tat - Luan An TIEN SI 10-6-2020.pdf, PDF icon Trang thong tin LA-NCS.Dao Quang Khanh.pdf
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TÁCH DẦU RA KHỎI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc và PGS.TS. Trần Hồng Hà Kỹ thuật cơ khí động lực 2021 PDF icon Luận án TS .pdf, PDF icon Tóm tắt LATS.pdf, PDF icon Thông tin .pdf
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Huy PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS. TS. Phạm Xuân Dương Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Thông tin Luận án Tiến sĩ - Nguyễn Quang Huy.pdf
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÂM THỰC BÁNH LÁI ĐẾN LỰC BẺ LÁI TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Cổ Tấn Anh Vũ PGS. TS. Phạm Kỳ Quang; TS. Vũ Văn Duy Khoa học Hàng hải 2018 PDF icon Luan an tien si cap Truong -NCS. Vu- 6-2018 - final.pdf, PDF icon Bia 1 luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Muc luc - Danh muc - Loi cam doan 6-2018.pdf, PDF icon Tom tat luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - Tieng Anh - NCS. Vu.pdf
Nghiên cứu hệ thống điều khiển phi tuyến bền vững cho cần trục container đặt trên phao nổi Tiến sĩ NCS. Phạm Văn Triệu PGS. TS. Lê Anh Tuấn và TS. Hoàng Mạnh Cường Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon Luận án tiến sĩ_Phạm Văn Triệu.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án tiến sĩ- Phạm Văn Triệu.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án tiến sĩ_Phạm Văn Triệu.pdf
Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Ngô Đức Du PGS.TS. Đan Đức Hiệp; PGS.TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon Toàn văn luận an.pdf, PDF icon Luận án tóm tắt.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án bản tiếng việt.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án bản tiếng anh.pdf