VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VỚI GDP VÀ DÂN SỐ VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Đỗ Thanh Tùng GS. TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải 2023 PDF icon Luận An hoàn chỉnh - NCS.Đỗ Thanh Tùng.pdf, PDF icon thông tin luận án TS - Đỗ Thanh Tùng.pdf, PDF icon Tóm tắt LA TS - Đỗ Thanh Tùng.pdf
PHÁT TRIỂN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Thành GS. TSKH Nguyễn Hữu Hà Tổ chức và Quản lý vận tải 2022 PDF icon Luận án Tiến sĩ TC&QLVT - NCS Nguyễn Quang Thành.pdf, PDF icon THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ_NCS Thành.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án TS_NCS Thành.pdf
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NGOẠI THƯƠNG ĐƯỜNG BIỂN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Vương Thu Giang PGS. TS. Đặng Công Xưởng và PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Tổ chức và Quản lý vận tải 2021 PDF icon VTGiang - Thuyết minh luận án.pdf, PDF icon VTGiang -Thông tin luận án tiến sĩ.pdf, PDF icon VTGiang -Tóm tắt luận án.pdf
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ TÁCH DẦU RA KHỎI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Việt Đức PGS.TS. Nguyễn Hồng Phúc và PGS.TS. Trần Hồng Hà Kỹ thuật cơ khí động lực 2021 PDF icon Luận án TS .pdf, PDF icon Tóm tắt LATS.pdf, PDF icon Thông tin .pdf
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN GIỮA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHỐI ASEAN Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu hà PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải 2021 PDF icon Luan an TS - NCS. Ha -BV TRƯỜNG 4-2021.pdf, PDF icon Tom tat luan an cấp trường.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - Eng- NCS. NTTHà (Tieng Anh) (1).pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - NCS. NTTHà (Tieng Viet) (1).pdf
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN TẠI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Lịch PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy và TS. Bùi Thiên Thu Tổ chức và Quản lý vận tải 2021 PDF icon LUẬN ÁN NCS HOÀNG THỊ LỊCH.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án NCS HOÀNG THỊ LỊCH.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si NCS HOÀNG THỊ LỊCH.pdf
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO CHO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Võ Hồng Hải PGS.TS. Phạm Kỳ Quang và PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng Khoa học Hàng hải 2021 PDF icon 1.LUAN AN TIEN SI CAP TRUONG-HAI-2020-18.11.pdf, PDF icon 2.BIA TOM TAT LUAN AN.pdf, PDF icon 2.TOM TAT LUAN AN CAP TRUONG-VO HONG HAI-18.11.pdf, PDF icon 3.THONG TIN TOM TAT LUAN AN-NCS. HAI.pdf
NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trần Công Sáng PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và GS.TS. Lương Công Nhớ Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon Luận án.pdf, PDF icon Tóm tắt LA.pdf, PDF icon Thesis infomation.pdf
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trương Quý Hào GS. TS. Vương Toàn Thuyên và PGS. TS. Phạm Văn Thứ Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon tom tat luan an.pdf, PDF icon Trang thon tin LV.English.pdf, PDF icon Trang thong tin LV. TV.pdf, File LATS-Truong Quy Hao.rar
Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập Tiến sĩ NCS. Mai Xuân Hương PGS.TS Nguyễn Kim Phương và TS. Hà Nam Ninh Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon luận án cấp cấp trường NCS Mai Xuân Hương - 13.07.2020.pdf, PDF icon Thông tin luận án - Tiếng Anh.pdf, PDF icon Thông tin luận án-Tiếng Việt-sửa.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án TS-NCS MXH.pdf