Luận án / Luận văn

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trương Quý Hào GS. TS. Vương Toàn Thuyên và PGS. TS. Phạm Văn Thứ Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon tom tat luan an.pdf, PDF icon Trang thon tin LV.English.pdf, PDF icon Trang thong tin LV. TV.pdf, File LATS-Truong Quy Hao.rar
Nghiên cứu năng lực của sỹ quan hàng hải Việt Nam trong xử lý tình huống có nguy cơ đâm va tàu trên biển trong ca trực độc lập Tiến sĩ NCS. Mai Xuân Hương PGS.TS Nguyễn Kim Phương và TS. Hà Nam Ninh Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon luận án cấp cấp trường NCS Mai Xuân Hương - 13.07.2020.pdf, PDF icon Thông tin luận án - Tiếng Anh.pdf, PDF icon Thông tin luận án-Tiếng Việt-sửa.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án TS-NCS MXH.pdf
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN BÁM TỐI ƯU MÔ-MEN CHO ĐỘNG CƠ XĂNG ĐỂ GIẢM LƯỢNG NHIÊN LIỆU TIÊU THỤ Tiến sĩ NCS. Đào Quang Khanh PGS.TS. Lưu Kim Thành; PGS.TS. Trần Anh Dũng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2020 File LATS-DaoQuangKhanh.rar, PDF icon Tom tat - Luan An TIEN SI 10-6-2020.pdf, PDF icon Trang thong tin LA-NCS.Dao Quang Khanh.pdf
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG BÁO ỔN ĐỊNH THEO THỜI GIAN THỰC CHO TÀU HÀNG RỜI Tiến sĩ NCS. Nguyễn Xuân Long PGS.TS. Nguyễn Kim Phương; PGS.TS. Nguyễn Công Vịnh Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon Luan an TS - Nguyen Xuan Long.pdf, PDF icon Luan an TS - Nguyen Xuan Long_Tóm tắt.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-NXL.PDF
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Thúy Phương PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon luan an-HTTP.pdf, PDF icon tom tat luan an-HTTP.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si HTTP.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Vương Toàn Thu Thủy PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tiệm và PGS. TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon LA toàn tập.pdf, PDF icon LA Tóm tắt.pdf, PDF icon Trang thông tin luận án (tieng anh).pdf, PDF icon Trang thông tin luận án T.V.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy Tiến sĩ NCS. Nguyễn Đức Hạnh PGS. TSKH. Đặng Văn Uy và PGS. TS. Nguyễn Đại An Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh (full).pdf, PDF icon Tom tat Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TA.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TV.pdf
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Huy PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS. TS. Phạm Xuân Dương Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Thông tin Luận án Tiến sĩ - Nguyễn Quang Huy.pdf
Nghiên cứu giám sát rung động trên động cơ diesel tàu biển Tiến sĩ NCS. Lại Huy Thiện PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon NOI DUNG LATS - LAI HUY THIEN.pdf, PDF icon TOM TAT LATS - LAI HUY THIEN.pdf, PDF icon THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN. ENGLISH.pdf, PDF icon THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN.TIENG VIET.pdf
Nghiên cứu tính toán hệ dây neo công trình biển nổi đặt tại vùng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu Lê PGS.TS. Lê Hồng Bang và PGS.TS. Đỗ Quang Khải Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon NOI DUNG LATS-NGUYEN THI THU LE.pdf, PDF icon TOM TAT LATS- NGUYEN THI THU LE.pdf, PDF icon THONG TIN LATS-NGUYEN THI THU LE.pdf