Luận án / Luận văn

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Thúy Phương PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon luan an-HTTP.pdf, PDF icon tom tat luan an-HTTP.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si HTTP.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Vương Toàn Thu Thủy PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tiệm và PGS. TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon LA toàn tập.pdf, PDF icon LA Tóm tắt.pdf, PDF icon Trang thông tin luận án (tieng anh).pdf, PDF icon Trang thông tin luận án T.V.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy Tiến sĩ NCS. Nguyễn Đức Hạnh PGS. TSKH. Đặng Văn Uy và PGS. TS. Nguyễn Đại An Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh (full).pdf, PDF icon Tom tat Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TA.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TV.pdf
Nghiên cứu nâng cao độ chính xác dẫn đường cho tàu ngầm hoạt động trong khu vực Biển Đông Tiến sĩ NCS. Nguyễn Quang Huy PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS. TS. Phạm Xuân Dương Khoa học Hàng hải 2020 PDF icon Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy.pdf, PDF icon Thông tin Luận án Tiến sĩ - Nguyễn Quang Huy.pdf
GIẢI PHÁP HỢP LÝ HÓA CƠ CẤU ĐỘI TÀU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Cảnh Hải TS. Nguyễn Hữu Hùng; PGS.TS. Đặng Công Xưởng Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon 1. Bia luan an Canh Hai (15-04-2018).pdf, PDF icon 2. Luan an Canh Hai (15-04-2018).pdf, PDF icon Tom tat luan an Canh Hai (17-04-2018).pdf, PDF icon Thong tin luan an Canh Hai.pdf
Nghiên cứu giám sát rung động trên động cơ diesel tàu biển Tiến sĩ NCS. Lại Huy Thiện PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon NOI DUNG LATS - LAI HUY THIEN.pdf, PDF icon TOM TAT LATS - LAI HUY THIEN.pdf, PDF icon THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN. ENGLISH.pdf, PDF icon THONG TIN LATS - LAI HUY THIEN.TIENG VIET.pdf
Nghiên cứu tính toán hệ dây neo công trình biển nổi đặt tại vùng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu Lê PGS.TS. Lê Hồng Bang và PGS.TS. Đỗ Quang Khải Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon NOI DUNG LATS-NGUYEN THI THU LE.pdf, PDF icon TOM TAT LATS- NGUYEN THI THU LE.pdf, PDF icon THONG TIN LATS-NGUYEN THI THU LE.pdf
Nghiên cứu giải pháp điều khiển bám quỹ đạo tàu thủy có ràng buộc tín hiệu và bất định hàm ở đầu vào Tiến sĩ NCS. Nguyễn Hữu Quyền PGS. TS. Trần Anh Dũng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2020 PDF icon NOI DUNG LATS - NGUYEN HUU QUYEN.pdf, PDF icon TOM TAT LATS-NGUYEN HUU QUYEN.pdf, PDF icon THONG TIN LUAN AN -NGUYEN HUU QUYEN-TIENG ANH.pdf, PDF icon THONG TIN LUAN AN-NGUYEN HUU QUYEN-TIENG VIET.pdf
Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Phương Lan PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon Luan an - Hoang Thi Phuong Lan.pdf, PDF icon Tom tat Luan an Hoang Thi Phuong Lan.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si Hoàng Thị Phương Lan.pdf
Nghiên cứu hệ thống điều khiển phi tuyến bền vững cho cần trục container đặt trên phao nổi Tiến sĩ NCS. Phạm Văn Triệu PGS. TS. Lê Anh Tuấn và TS. Hoàng Mạnh Cường Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon Luận án tiến sĩ_Phạm Văn Triệu.pdf, PDF icon Tóm tắt luận án tiến sĩ- Phạm Văn Triệu.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án tiến sĩ_Phạm Văn Triệu.pdf