Luận án / Luận văn

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
Nghiên cứu xây dựng hệ thống cung ứng than nhập khẩu đường biển cho các nhà máy nhiệt điện Việt Nam PHẠM VIỆT HÙNG PGS.TS. Phạm Văn Cương Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon 5_tom_tat_luan_an_ts_pham_viet_hung_2017.pdf, PDF icon thong_tin_lats_phamviethung_-_tieng_viet_-_da_ky.pdf, PDF icon thong_tin_lats_phamviethung_-_tieng_anh_-_da_ky.pdf
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thúy Hồng PGS.TS. Dương Văn Bạo và GS.TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon LUAN AN TIEN SI.PDF, PDF icon TOM TAT LATS.PDF, PDF icon THONG TIN LATS.pdf
XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO LƯỢNG HÀNG CONTAINER THÔNG QUA CẢNG BIỂN HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Phạm Thị Thu Hằng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon Luan an tien si cua Pham Thi Thu Hang ngay 14_12_2017.pdf, PDF icon Bia LATS cua Hang.pdf, PDF icon Tom_tat_LA_cua_Pham Thi Thu Hang ngay 11_12_2017 kho A4 ban final (1).pdf, PDF icon thong tin luan an tien si cua pham thi thu hang (tieng viet).pdf, PDF icon thong tin luan an tien si cua pham thi thu hang (tieng anh).pdf
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CUNG ỨNG THAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN CHO CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Phạm Việt Hùng PGS. TS. PHẠM VĂN CƯƠNG Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon 3 LUAN AN TS PHAM VIET HUNG 2017 TOAN VAN.pdf, PDF icon 1 Trang bia LUAN AN TS PHAM VIET HUNG.pdf, PDF icon 5 Tom tat LUAN AN TS PHAM VIET HUNG 2017.pdf, PDF icon Thong tin LATS PhamVietHung - Tieng Anh - da ky.pdf, PDF icon Thong tin LATS PhamVietHung - Tieng Viet - da ky.pdf
Đề xuất giải pháp phát triển bền vững cảng biển Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Ngô Đức Du PGS.TS. Đan Đức Hiệp; PGS.TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon Toàn văn luận an.pdf, PDF icon Luận án tóm tắt.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án bản tiếng việt.pdf, PDF icon Thông tin tóm tắt luận án bản tiếng anh.pdf
TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Liên PGS. TS. Phạm Văn Cương; PGS. TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải 2017 PDF icon Luan an tien si NCS. Lien.pdf, PDF icon Bia tom tat luan an - 2017.pdf, PDF icon Tom tat luan an cap Truong - 2017.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - NCS Nguyen Thi Lien (Tieng Anh).pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - NCS. Nguyen Thi Lien (Tieng Viet).pdf