Luận án / Luận văn

Tiêu đề(desc) Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHO NGÀNH ĐÓNG TÀU KHU VỰC HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Thúy Phương PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon luan an-HTTP.pdf, PDF icon tom tat luan an-HTTP.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si HTTP.pdf
DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỘI TÀU CONTAINER CỦA VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Trương Quý Hào GS. TS. Vương Toàn Thuyên và PGS. TS. Phạm Văn Thứ Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon tom tat luan an.pdf, PDF icon Trang thon tin LV.English.pdf, PDF icon Trang thong tin LV. TV.pdf, File LATS-Truong Quy Hao.rar
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà GS.TS. Vương Toàn Thuyên & PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2019 PDF icon information-english Thúy Hà22.pdf, PDF icon Tóm tắt LA 15.4.pdf
GIẢI PHÁP HỢP LÝ HÓA CƠ CẤU ĐỘI TÀU CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Cảnh Hải TS. Nguyễn Hữu Hùng; PGS.TS. Đặng Công Xưởng Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon 1. Bia luan an Canh Hai (15-04-2018).pdf, PDF icon 2. Luan an Canh Hai (15-04-2018).pdf, PDF icon Tom tat luan an Canh Hai (17-04-2018).pdf, PDF icon Thong tin luan an Canh Hai.pdf
Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Hoàng Thị Phương Lan PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Nguyễn Hồng Vân Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon Luan an - Hoang Thi Phuong Lan.pdf, PDF icon Tom tat Luan an Hoang Thi Phuong Lan.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si Hoàng Thị Phương Lan.pdf
GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HỢP TÁC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN GIỮA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRONG KHỐI ASEAN Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thu hà PGS.TS. Đinh Ngọc Viện và PGS.TS. Vũ Trụ Phi Tổ chức và Quản lý vận tải 2021 PDF icon Luan an TS - NCS. Ha -BV TRƯỜNG 4-2021.pdf, PDF icon Tom tat luan an cấp trường.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - Eng- NCS. NTTHà (Tieng Anh) (1).pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - NCS. NTTHà (Tieng Viet) (1).pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng Cảng Hải Phòng đến phát triển kinh tế thành phố Hải Phòng Tiến sĩ NCS. Vương Toàn Thu Thủy PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tiệm và PGS. TS. Dương Văn Bạo Tổ chức và Quản lý vận tải 2020 PDF icon LA toàn tập.pdf, PDF icon LA Tóm tắt.pdf, PDF icon Trang thông tin luận án (tieng anh).pdf, PDF icon Trang thông tin luận án T.V.pdf
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM Tiến sĩ NCS. Nguyễn Thị Thúy Hồng PGS.TS. Dương Văn Bạo và GS.TS. Vương Toàn Thuyên Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon LUAN AN TIEN SI.PDF, PDF icon TOM TAT LATS.PDF, PDF icon THONG TIN LATS.pdf
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp dầu thực vật - diesel đến phun nhiên liệu, tạo hỗn hợp, cháy và tính năng của động cơ diesel tàu thủy Tiến sĩ NCS. Nguyễn Đức Hạnh PGS. TSKH. Đặng Văn Uy và PGS. TS. Nguyễn Đại An Kỹ thuật cơ khí động lực 2020 PDF icon Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh (full).pdf, PDF icon Tom tat Luan an NCS. Nguyen Duc Hanh.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TA.pdf, PDF icon Trang thong tin LATS-TV.pdf
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÂM THỰC BÁNH LÁI ĐẾN LỰC BẺ LÁI TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Cổ Tấn Anh Vũ PGS. TS. Phạm Kỳ Quang; TS. Vũ Văn Duy Khoa học Hàng hải 2018 PDF icon Luan an tien si cap Truong -NCS. Vu- 6-2018 - final.pdf, PDF icon Bia 1 luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Muc luc - Danh muc - Loi cam doan 6-2018.pdf, PDF icon Tom tat luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - Tieng Anh - NCS. Vu.pdf