VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

INSTITUTE OF POSTGRADUATE EDUCATION

Languages

  • English
  • Tiếng Việt

Tiêu đề Luận văn / Luận án Học viên Người hướng dẫn Ngành Năm bảo vệ File đính kèm
Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu việt nam Tiến sĩ NCS. Đào Quang Dân PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh và PGS.TS. Lê Quốc Tiến Khoa học Hàng hải 2019 PDF icon Thông tin Luận án - Tiếng Việt.pdf, PDF icon Thông tin Luận Án - Tiếng Anh.pdf, PDF icon Tóm tắt Luận Án.pdf, PDF icon Nội dung Luận Án new (8-11-2019).pdf
Nghiên cứu nâng cao chất lượng đo nồng độ khí độc hại trong môi trường công nghiệp dùng mạng nơ-ron Tiến sĩ NCS. Trần Thị Phương Thảo PGS.TS. Trần Sinh Biên và PGS.TSKH. Trần Hoài Linh Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 2019 PDF icon Luan an hoan thien.pdf, PDF icon tom tat hoan thien.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si.pdf
Nghiên cứu xác định độ lệch tàu do người điều khiển phục vụ thiết kế luồng hàng hải Tiến sĩ NCS. NGUYỄN XUÂN THỊNH PGS.TS. Phạm Văn Thuần Khoa học Hàng hải 2019 PDF icon Luan an tien si Nguyen Xuan Thinh.pdf, PDF icon Tom tat luan an tien si Nguyen Xuan Thinh.pdf, PDF icon Thong tin luan an tien si Nguyen Xuan Thinh.pdf
Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn hàng hải vùng biển Việt Nam Tiến sĩ NCS. Lưu Việt Hùng PGS.TS. Nguyễn Viết Thành và PGS.TS. Đinh Xuân Mạnh Khoa học Hàng hải 2019 PDF icon LUẬN ÁN TIẾN SĨ LƯU VIỆT HÙNG.pdf, PDF icon Thông tin luận án - Lưu Việt Hùng.PDF, PDF icon TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LƯU VIỆT HUNG.pdf
Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển cặn lắng trong buồng cháy động cơ diesel Tiến sĩ NCS. Phạm Văn Việt GS.TS. Lương Công Nhớ và PGS.TS. Trần Qaung Vinh KHAI THÁC BẢO TRÌ TÀU THỦY 2019 PDF icon Luận án.PDF, PDF icon Thông tin luận án.PDF, PDF icon Tóm tắt luận án.PDF
Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo mô - men xoắn và phân tích dao động xoắn hệ trục Diesel lai chân vịt tàu thủy Tiến sĩ NCS. Hoàng Văn Sĩ PGS.TSKH. Đỗ Đức Lưu và TS. Lê Văn Vang KHAI THÁC BẢO TRÌ TÀU THỦY 2019 PDF icon Information on doctoral thesis- Ph.D Candiate HV Si.pdf, PDF icon TOM TAT LUAN AN TIEN SI - NCS. HV Sĩ.pdf, PDF icon Thông tin luận án tiến sĩ - NCS. HV Sĩ.pdf
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hà GS.TS. Vương Toàn Thuyên & PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2019 PDF icon information-english Thúy Hà22.pdf, PDF icon Tóm tắt LA 15.4.pdf
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÂM THỰC BÁNH LÁI ĐẾN LỰC BẺ LÁI TÀU THỦY Tiến sĩ NCS. Cổ Tấn Anh Vũ PGS. TS. Phạm Kỳ Quang; TS. Vũ Văn Duy Khoa học Hàng hải 2018 PDF icon Luan an tien si cap Truong -NCS. Vu- 6-2018 - final.pdf, PDF icon Bia 1 luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Muc luc - Danh muc - Loi cam doan 6-2018.pdf, PDF icon Tom tat luan an cap Truong 6-2018.pdf, PDF icon Thong tin tom tat luan an - Tieng Anh - NCS. Vu.pdf
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM LOGISTICS PHỤC VỤ CẢNG CỬA NGÕ QUỐC TẾ HẢI PHÒNG TẠI LẠCH HUYỆN Tiến sĩ NCS. LÊ ĐĂNG PHÚC PGS.TS Đan Đức Hiệp; PGS.TS Nguyễn Văn Sơn Tổ chức và Quản lý vận tải 2018 PDF icon NCS LDP_Luan_an_2018.pdf, PDF icon NCS LDP_Tom tat luan an 2018.pdf, PDF icon NCS LDP_Thong tin luan an.pdf
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA TỔ HỢP CHÂN VỊT - BÁNH LÁI ĐẾN ĐIỀU KHIỂN HƯỚNG ĐI TÀU THỦY TRÊN TUYẾN LUỒNG HẢI PHÒNG Tiến sĩ NCS. Bùi Văn Cường PGS.TS. Phạm Kỳ Quang; PGS.TS. Lương Công Nhớ Khoa học Hàng hải 2018 PDF icon LUANAN~1.PDF, PDF icon MUCLUC~1.PDF, PDF icon TRANGB~1.PDF, PDF icon TOMTAT~1.PDF, PDF icon THONGT~1.PDF